Doelstelling

Onze doelstelling is een zo goed mogelijk passend en werkend kunstgebit te maken waar u vrijuit mee kan eten, praten en lachen zonder pijn. Factoren waar wij rekening mee moeten houden zijn o.a. de hoogte en vorm van de kaak. De verhouding van de bovenkaak t.o.v. de onderkaak. De dikte van het tandvlees. Het speeksel. Hoe u het kunstgebit persoonlijk ervaart. Wat de verwachting is van de nieuwe gebitsprothese.

Als behandelaar zijn wij ervan bewust wat het verlies van tanden en kiezen met je doet, dat je met een goed uitziend kunstgebit serieus wordt genomen. Wat doe je allemaal niet met je gebit? Je eet ermee, je praat ermee, je lacht ermee, het bepaalt je uiterlijk. Als dit allemaal in harmonie is met je gezicht, geeft dat zelfvertrouwen en ziet niemand dat je een kunstgebit/gebitsprothese hebt.

Deze doelstelling wordt bereikt door het bijscholen van onze kennis doormiddel van het volgen van cursussen en diverse congressen en lezingen om de alledaagse ontwikkelingen te volgen en toe te passen. Dan pas kun je kwaliteit leveren.

Documentatie ligt in de praktijk ter inzage.

Neem voor een goed advies contact met ons op.

Neem contact op