Tandprotheticus

Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van allerlei prothetische voorzieningen die uit de mond te nemen zijn. Hierbij gaat het vaak om volledige protheses maar het is ook mogelijk om een gedeeltelijke gebitsprothese of prothese op implantaten aan te laten meten.

Voor het aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses is een verwijzing van een tandarts niet nodig: de tandprotheticus werkt zelfstandig aan uw prothese. De behandeling bestaat uit:

  1. Afspraak 1: kennismaking
  2. Afspraak 2: aanmeten en prothese vervaardigen
  3. Afspraak 3: prothese afleveren

Bekijk de behandeling in stappen >

Wat doet een tandprotheticus?

Tandprothetici hebben veel expertise op het gebied van protheses, waaronder prothese overkappingen op wortels, kunstgebitten en andere protheses. Ze houden zich bezig met protheses die een gedeelte van het gebit of het gehele gebit vervangen. Tandprothetici zijn niet alleen gespecialiseerd in het vervaardigen en aanmeten van gebitsprotheses, ook repareren, onderhouden en verzorgen zij uitneembare gebitsprotheses vakkundig. Daarom geeft de tandprotheticus ook advies over het verzorgen van protheses en zal hij de gebitsprothese voor u repareren als deze is beschadigd. Werkzaamheden van tandprothetici zijn:

  • Aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses
  • Advies geven over onderhoud en verzorging
  • Reparatie en rebasing van gebitsprotheses

Een tandprotheticus helpt ook bij het rebasen van protheses. Rebasing is nodig als de gebitsprothese niet meer in uw mond past. Hij brengt een laagje kunststof aan waardoor de gebitsprothese weer goed aansluit op uw tandvlees.

Het beroep tandprotheticus

De titel tandprotheticus is wettelijk erkend: alleen specialisten die na de opleiding tot tandtechnicus de specialistische opleiding tandprotheticus hebben gevolgd, mogen deze titel voeren. Hij richt zich op het herstellen van het kauwvermogen van patiënten die door ouderdom of ongelukken deels of volledig tandeloos zijn. Tandprothetici vallen onder de Wet BIG maar zijn niet BIG geregistreerd. Een tandprotheticus kan patiënten zelfstandig behandelen.

Wanneer kan ik door een tandarts verwezen worden naar een tandprotheticus?

U kunt u tandarts vragen om een doorverwijzing naar een tandprotheticus om een gebitsprothese aan te laten meten of te vervaardigen. De KNMT heeft een aantal richtlijnen opgesteld met betrekking tot de verwijsrelatie tussen tandarts en tandprotheticus.

Ontstaan van het beroep tandprotheticus

Het vervangen en opvullen van verloren tanden door een gebitsprothese is niet nieuw. Zo kende Nederland in de 19e eeuw het beroep tandmeester. Een tandmeester hield zich bezig met het vervaardigen van tandprotheses. In die tijd werd het maken van gebitsprotheses niet gerekend onder de tandheelkunde.

In 1913 werd de titel tandarts ingevoerd na diverse protesten van artsen, die zich beriepen op hun deskundigheid en universitaire opleiding. In die tijd was het namelijk niet nodig om een universitaire opleiding te volgen als je tandarts wilde worden. In hetzelfde jaar werd het toepassen van tandprotheses toegevoegd aan de bevoegdheid van tandartsen. Tandtechnici voelden zich gedupeerd omdat ze voorheen ongestoord hun beroep konden uitoefenen. De Centrale Raad voor de Volksgezondheid onderzocht in 1968 of het mogelijk kon worden om de bevoegdheid over te dragen aan de tandtechnicus. De raad besloot dat het niet wenselijk was om deze bevoegdheid over te dragen, omdat tandtechnici niet over het juiste opleidingsniveau zouden beschikken. Het aanmeten en vervaardigen van afdrukken was namelijk geen puur technische en opzichzelfstaande zaak. De Tweede Kamer nam dit standpunt niet over. Ze drongen aan tot de wettelijke invoering van het beroep tandprotheticus.

Uiteindelijk resulteerde het standpunt in de wet op de tandprotheticus die in 1989 in werking trad. Sinds 25 mei 1989 valt het aanmeten, passen en plaatsen van volledige gebitsprotheses niet meer onder tandheelkunde. In 1997 is deze wet weer komen te vervallen, omdat 1 december 1997 de Wet BIG werd ingevoerd. In deze wet is het beroep van tandprotheticus geregeld, waardoor er geen individuele wet meer nodig was. Desondanks blijven de tandprotheticus en de tandarts de enige gekwalificeerden voor het aanmeten van een uitneembare gebitsprothese.